תקנון הזמנה

נוהל הזמנות

לצורך השלמת הזמנה תתבקשו לשלם מקדמה ע"ס 100 ש"ח

במקרה של ביטול עד 24 ש"ח – המקדמה תושב תוך 5 ימי עסקים.

במקרה של אי הגעה – המקדמה לא תוחזר.

התקשר עכשיו